ส่งสินค้า

บริการจัดส่งมี 2 แบบ

 1. การขนส่งแบบปกติ
 2. การขนส่งด่วนพิเศษ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า (แบบปกติ)

อัตราค่าบริการขนส่งคิดตามระยะทางจริงจากสาขาที่อยู่ใกล้ ปลายทางที่สุด โดย อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 200 บาท/รายการสั่่งซื้อ

(ไม่เกิน 7 กิโลเมตร) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเลือกประเภทการจัดส่งให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ระยะเวลาการให้บริการจัดส่ง เวลา 8:00 - 17:00 น. หากนอกเวลาทำการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อก่อนขนส่ง

กรณี ไม่มีผู้รับสินค้า โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนวันขนส่งล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15:00 น. ท่านต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 300 บาท/ครั้ง

 • สินค้ากลุ่มกระเบื้อง/เซรามิค จัดส่งพื้นที่ราบ ระยะทาง 30 เมตร

กรณี หน้างานมีข้อจำกัดต้องมีคนช่วยยกเพิ่ม มีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท/คน

กรณี ต้องยกขึ้นชั้นบน มีค่าบริการเพิ่มชั้นละ 500 บาท


---------------------- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -----------------------

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทจะทำการยืนยันการจัดส่งก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยราคาสินค้าไม่รวมบริการจัดส่งสินค้า
 • การจัดส่งสินค้าดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าในหมายเลขสั่งซื้อเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยก ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
 • การจัดส่งสินค้าส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุเท่านั้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อย
 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีดังนี้

กรณี เป็น สินค้าสั่งผลิต สินค้านำเข้าตามคำสั่งซื้อ สินค้าสั่งพิเศษ หรือ สินค้าไม่มีในคลังสินค้า

โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 2 วันทำการ หากการจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด ในกรณีดังนี้

กรณี วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาว สินค้าขาดตลาด สินค้าสั่งจองล่วงหน้า ภัยธรรมชาติ และ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ

 • เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงิน โดยระยะเวลาจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ
 • เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงชื่อรับสินค้าในใบส่งสินค้า

กรณี พบปัญหาโปรดแจ้งพนักงานทันที

 • บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการลงชื่อตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการวางไว้บริเวณ หน้าจุดส่งสินค้า/บ้าน/โครงการ เท่านั้น ไม่มีบริการยกสินค้าและประกอบติดตั้ง

กรณี ต้องการใช้บริการข้างต้น จะมีค่าบริการขนถ่ายสินค้า

 • อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า กิโลเมตรละ 27 บาท โดยอัตราเริ่มต้นการจัดส่งอยู่ที่ 200 บาท ( 1-7 กิโลเมตร )

กรณี เส้นทางขึ้นดอย กิโลเมตรละ 30 บาท

 • การจัดส่งต่อครั้งสูงสุดอยู่ที่ 1 คัน รถหกล้อ น้ำหนักโดยรวม ไม่เกิน 6,000 กิโลกรัม หรือ ตามสภาพภูมิประเทศ ในการขนส่ง 
 • หากระยะทางการจัดส่งไม่ตรงกับที่แจ้งกับทางบริษัท ทางบริษัทมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มปลายทาง 

โดยออกบิลใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง ( สามารถร้องขอกับพนักงานได้ )

 • คูปองส่วนลดค่าจัดส่ง สามารถนำมาใช้ได้ 1 เที่ยว ต่อ 1 ใบ เท่านั้น


----------------- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -----------------------

ค่าบริการขนถ่ายสินค้า

มาตรฐานบริการ การขนถ่ายสินค้าให้ในบริเวณพื้นที่ หน้างานเท่านั้น 

พื้นที่ ที่มีการคิดค่าบริการขนส่งพิเศษ

ขนส่ง

บางพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

เงื่อนไขการยกสินค้า

 • สินค้ากลุ่มโครงสร้าง และ กระเบื้อง (เหล็ก,อิฐมวลเบา,ปูน,กระเบื้ิองปูพื้น,กระเบื้องหลังคา)

กรณี ส่งด้วยรถ 6ล้อ มีเครน ยกสินค้าลงข้างตัวรถ ระยะไม่เกิน 3เมตร (คำนึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

กรณี ส่งด้วยรถ 4ล้อ บริการขนสินค้าเฉพาะที่ราบ ระยะไม่เกิน 5เมตร จากตัวรถ (งดขึ้นชั้น2 หรือ ใต้ดิน)

 • สินค้านอกเหนือจากข้อ1 บริการยกสินค้าไม่เกินชั้น2 

กรณี มีลิฟท์ขนสินค้า สามารถขนได้ไม่จำกัดจำนวน

 • สงวนสิทธิ์การให้บริการขนย้าย ขึ้น-ลง อาคารโดยไม่มีลิฟท์

กรณี หน้างานไม่มีผู้ควบคุม ทางพนักงานจะลงสินค้า ต่อเมื่อได้รับความยิมยอมจากลูกค้าเท่านั้น และจะมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และ

สงวนสิทธิ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง

 • จำกัดระยะทางการขนย้ายจากตัวรถขนส่งไปยัง จุดขึ้น-ลงสินค้า หรือ ลิฟท์ขนส่งสินค้า ไม่เกิน 10 เมตร
 • จำกัดน้ำหนักสินค้าต่อชิ้น ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ต่อ พนักงาน 1 คน

กรณี ขนปูน หน้างานต้องจัดสถานที่วาง ห่างจากรถไม่เกิน 10 เมตร ใน ทางราบ เท่านั้น ไม่ขนขึ้นชั้นบน และ ต้องไม่มีสิ่งกรีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวาง ทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขนปูนลงข้างตัวรถจัดส่งเท่านั้น

 • การรับประกันสินค้าระหว่างขนสินค้าลง ทางหน้างานต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม เส้นทางรถสามารถเข้าไปได้สะดวก และมีตัวแทนหน้างานคอยควบคุม ตรวจรับสินค้า หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ หรือ เจรจาจุดในการลงสินค้า หาก ทางผู้ควบคุมหน้างานยืนยัน จุดเดิม ผู้ควบคุมหน้างานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสียหายทั้งหมด

กรณี ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการขนสินค้าลงของทางบริษัท ทางลูกค้าต้องตรวจสินค้า หลังรถ ก่อนและระหว่างขนสินค้าลง ลูกค้ามีสิทธิ์ปฎิเสธการรับสินค้า ขณะสินค้านั้นอยู่บนรถขนสินค้าเท่านั้น โดยแจ้งกับทางพนักงาน ทางพนักงานจะถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้

 • ส่วนเกินระยะทางและชั่วโมง หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติม ทางแผนกจะแจ้งให้พนักงานขาย เก็บเงินเพิ่มเติมภายหลัง

 

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ