เครื่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) KUKU DC SOLAR AIR GEN 3

Attribute:

BTU

12000 BTU 18000 BTU 24000 BTU

Share