พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ (EX-20SC7T)

Attribute:

Brand : MITSUBISHI

Share

คุณสมบัติสินค้า

  • แบบฝังฝ้าเพดานไม่ต้องใช้ท่อ ดูดอากาศออก
  • เหมาะสำหรับติดตั้งกับห้องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม
  • มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
  • มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
  • ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
  • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
  • ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
  • รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี