MITSUBISHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 3/4" WP-105R 100 วัตต์ (ถังกลม)

Attribute:

Brand : MITSUBISHI

Share

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 3/4" WP-105R 100 วัตต์ (ถังกลม)

คุณสมบัติ
- เชื่อมถังแรงดันด้วยเทคโนโลยี Seam Welding ทนแรงดันสูง ไม่มีรั่วซึม
- ปลอดภัยต่อสารพิษ ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษ สามารถมั่นใจในการใช้งาน
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย
- หัวปั๊มทองแดงผสม ทนทาน ไม่เป็นสนิม พร้อมระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ
- Thermal Protector ป้องกันมอเตอร์ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ
- มอเตอร์รับประกันทั้งหมด 5 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด มั่นใจในการใช้งาน

วิธีใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
- ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

#ปั้มน้ำ #เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ #MITSUBISHI #ปั๊มน้ำอัตโนมัติ #สินค้าคุณภาพ #นพดลพานิช