COOFIX คีมปากแหลม 6 นิ้ว อย่างดี | คีมอเนกประสงค์

Attribute:

SKU : 8859007707656

คีมปากแหลม 6" COOFIX - ใช้สำหรับ ตัด ดัด งอ โค้ง -Coofix คีมปากแหลม 6" - 8" -เครื่องมือช่างที่ลักษณะการนำไปใช้งานได้หลายอย่าง -ปากคีมมีคมไว้สำหรับตัดด้านข้าง -สามารถใช้จับชื้นงานได้อยู่ภายในตัวเดียวกันเหมาะใช้งานในที่แคบ -เหมาะกับการใช้งานในที่แคบ และงานไฟฟ้า -ใช้หนีบจับชิ้นงาน -ผลิตจากเหล็กนิกเกิล มีความด้านเหมือนผิวทราย -ไม่เป็นสนิมง่าย

Share

Brand : COOFIX

Share

คีมปากแหลม 6" COOFIX
- ใช้สำหรับ ตัด ดัด งอ โค้ง
- Coofix คีมปากแหลม 6" - 8"
- เครื่องมือช่างที่ลักษณะการนำไปใช้งานได้หลายอย่าง
- ปากคีมมีคมไว้สำหรับตัดด้านข้าง
- สามารถใช้จับชื้นงานได้อยู่ภายในตัวเดียวกันเหมาะใช้งานในที่แคบ
- เหมาะกับการใช้งานในที่แคบ และงานไฟฟ้า
- ใช้หนีบจับชิ้นงาน
- ผลิตจากเหล็กนิกเกิล มีความด้านเหมือนผิวทราย
- ไม่เป็นสนิมง่าย