Nopadol Delivery service

บริการจัดส่งสินค้า
บริการรถยนต์จัดส่งสินค้าจากนพดลพานิชตรงถึงบ้านคุณ

          บริการรถยนต์จัดส่งสินค้าจากนพดลพานิชตรงถึงบ้านหรือหน้างาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจากบริษัทฯคือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีพื้นที่ให้บริการจัดส่งทั้งหมด 6 โซน ตั้งแต่ 0-51 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 150 บาท
"สอบถามค่าบริการจัดส่งและคิวรถจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม โทร. 053-261000 ต่อ 4 (แผนกจัดส่ง)"

053-261000 ต่อ 4 

  
 

เงื่อนไข และอัตราค่าบริการ การยกสินค้า

เงื่อนไขการยกสินค้า

  1. สินค้ากลุ่มโครงสร้าง และกระเบื้องต่างๆ (เหล็ก, อิฐมวลเบา, ปูน, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องหลังคา)

          กรณีส่งด้วยรถ 6ล้อมีเครน ยกสินค้าลงด้วยเครน ไว้ข้างตัวรถ ด้วยระยะเหวี่ยงเครน ไม่เกิน 3เมตร (โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลัก)

          กรณีส่งสินค้า ด้วยรถ 4ล้อ บริการยกสินค้าเฉพาะพื้นราบ ระยะทางห่างจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (งดขึ้นชั้น 2 หรือชั้นใต้ดิน)

      2. สินค้านอกเหนือจาก ข้อ 1 บริการยกสินค้า ไม่เกินชั้น 2 กรณีมีลิฟท์ขนของสามารถยกได้ไม่จำกัดจำนวนชั้น