กิจกรรมอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

708 Views  | 

กิจกรรมอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 บริษัท นพดลพานิช จำกัด สำนักงานใหญ่ และสาขาสันกำแพง


มีการอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

 

โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่