เครื่องเชื่อมใช้งานได้ไม่ยาก..อย่างที่คิด

728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องเชื่อมใช้งานได้ไม่ยาก..อย่างที่คิด

เครื่องเชื่อมใช้งานได้ไม่ยาก....อย่างที่คิด


การใช้เครื่องเชื่อม เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก เป็นการเชื่อมต่อวัสดุเพื่อให้เกิดการรวมตัวเข้าด้วยกัน ตามปกติการใช้เครื่องเชื่อมจะเป็นการใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลาย และมีการเพิ่มเนื้อโลหะต่างๆ เพื่อเติมลงในบ่อหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว และเมื่อเย็นตัวลงจะทำให้รอยต่อของชิ้นงานจากเครื่องเชื่อมจะมีความแข็งแรง บางครั้งเป็นการใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออาจจะเป็นความร้อนหรือแรงดันอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรอยเชื่อมที่จะมีความแตกต่างกับการบัดกรีอ่อน และการบัดกรีแข็ง 

กว่าจะมาเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ??

ปัจจุบันการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นการนำเทคโนโลยีของเครื่องเชื่อมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหม่ๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนช่วยในงานเชื่อมที่สามารถทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เป็นการเร่งพัฒนาเพื่อรองรับต่อการใช้งานในช่วงเวลานั้น โดยเป็นการทดแทนการต่อโลหะแบบเดิม

 

จากอดีตของการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า คือจะเป็นแบบการเชื่อมทุบ หรือการใช้หมุดย้ำซึ่งมีความล่าช้าอย่างมาก จากนั้นมีการพัฒนาขบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ทำให้ในยุคต่อๆ มา มีการใช้เครื่องเชื่อมเพื่อเป็นหนึ่งในขบวนการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานของช่างมือใหม่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันการใช้เครื่องเชื่อมประเภทนี้ยังคงเป็นกรรมวิธีที่ใช้งานกันมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา

 
การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเพื่อให้ได้รอยเชื่อมที่มีความแข็งแรง โดยการที่จะทำให้แนวเชื่อมมีความสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมี เทคนิคในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นตั้งมุมลวดเชื่อม โดยช่างเชื่อมจะต้องตั้งให้ได้มุมที่เหมาะสมในขณะใช้เครื่องเชื่อมมุม ซึ่งจะทำให้มีมุมเกิดขึ้นจากลวดเชื่อมและชิ้นงาน ซึ่งจะมีมุมหน้าลวดเชื่อมกับมุมทางด้านข้าง ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและบังคับสแล็กที่เกิดจาก ฟลักซ์ เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปผสมกับรอยเชื่อมได้

การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน

ช่างเชื่อมจะต้องปฏิบัติ และเลือกใช้เครื่องเชื่อมให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เพราะวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณสมบัติของการใช้งาน หรือคุณภาพของอุปกรณ์การเชื่อมไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์การเชื่อมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี


ส่วนการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือวัสดุและอุปกรณ์งานช่าง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในงานเป็นประจำ ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีการบำรุง รักษา ซ่อมแซม เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้เครื่องเชื่อมเพื่อสร้างชิ้นงานหรือการตกแต่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของงานช่าง

สั่งซื้อตู้เชื่อม

เรียนรู้หลักการใช้เครื่องเชื่อมเบื้องต้น

การใช้เครื่องเชื่อมเบื้องต้น เป็นการเริ่มต้นการเชื่อมซึ่งเป็นการประสานเนื้อโลหะเข้าด้วยกันโดยไม่ทำให้เนื้อโลหะเสียหาย แต่การใช้โลหะของลวดเชื่อม สำหรับใช้เป็นตัวประสานในการเชื่อมนั้นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันกับชิ้นงานที่จะเชื่อมเข้าด้วยเช่นกัน

 

ช่างเชื่อมอาจเลือกลวดเชื่อมไฟฟ้าที่แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ลวดเชื่อมเปลือยซึ่งนิยมใช้ในงานเชื่อมอัตโนมัติ และ ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ซึ่งเป็นลวดเชื่อมที่เห็นกันทั่วไป และเป็นจุดที่ช่างเชื่อมมือใหม่ควรให้ความสนใจในการเรียนรู้การใช้เครื่องเชื่อมเบื้องต้น


ข้อผิดพลาดของการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

การใช้เครื่องไฟฟ้าด้วยการใช้ฟลักซ์ (Flux) คือวัสดุที่ห่อหุ้มลวดเชื่อม ที่จะละลายไปพร้อมลวดเชื่อม โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอากาศเข้าไปในรอยเชื่อม ซึ่งฟลักซ์จะช่วยป้องกันเนื้อโลหะไม่ให้เย็นตัวเร็วเกินไป และยังเป็นตัวยึดจับเศษแปลกปลอมที่อยู่ในเนื้อโลหะที่จับตัวกันเป็นแสลก (Slag) หากพื้นที่งานเชื่อมลมแรงก็จะมีผลให้รอยเชื่อมไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ ซึ่งเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสมัยใหม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนกระแสเชื่อมให้เหมาะสมตามลักษณะอาร์กที่เกิดขึ้น จากการอาร์ก หรือการส่งถ่ายน้ำโลหะจากลวดเชื่อมเพื่อให้เข้าสู่ชิ้นงาน โดยการก่อตัวเป็นแนวเชื่อม และจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามชนิดของฟลักซ์ หรือเกิดตามชนิดของเนื้อโลหะงาน รวมทั้งกรรมวิธีการเชื่อม ที่จะทำให้เครื่องเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการเชื่อมไฟฟ้าในการควบคุมแนวเชื่อมนั่นเอง


การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ไม่ยากอย่างที่คิด

เชื่อว่าด้วยการทำงานที่ผ่านมาอาจทำให้ช่างเชื่อมมืออาชีพสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมจนเกิดความคล่องตัวซึ่งบางคนถึงกับฝีมือเชื่อมขั้นเทพ ยิ่งผู้ที่มากประสบการณ์อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนัก แต่สำหรับช่างเชื่อมมือใหม่ที่ใช้เครื่องเชื่อมที่เป็นงานพื้นๆ จะต้องเรียนรู้พื้นฐานการเชื่อมรวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและรู้หลักในการเชื่อม มีความอดทนและการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขณะเชื่อมได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้การใช้เครื่องเชื่อมนอกเหนือจากตำราเรียนแล้ว เชื่อว่าจะทำให้ช่างเชื่อมมือใหม่มีความเป็นมืออาชีพและทำให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชื่อมได้เร็วขึ้น


หากเป็นเครื่องเชื่อมที่ดีจะทำให้การควบคุมการอาร์คและแนวเชื่อมได้ง่าย และยังช่วยทำให้คุณภาพของรอยเชื่อมดีขึ้น ซึ่งเครื่องเชื่อมบางยี่ห้อจะมีระบบควบคุมกระแสเชื่อม โดยจะเป็นตัวแปรพื้นฐานที่ช่างเชื่อมโลหะจะต้องทำการปรับตั้งเพื่ออาร์คหลอมโลหะงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยอาจจะต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้งานเชื่อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

----------------------------

นพดลพานิช จำหน่ายตู้เชื่อม

----------------------------

CR: https://www.ktw.co.th/

 

นพดลพานิชเปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น.

053-261000 (นพดลพานิช)

081-8815735 (SCG Home Solution)

065-5106092 (คลังเซรามิคเชียงใหม่)

065-2136667 (ช่าง Expert)กดติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและโปรโมชั่น

Website: https://nopadol.com/

Youtube: นพดลพานิช

Line: @nopadol  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้