nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

รณรงค์ ผิวสลิด (แดง)

ค้าช่วง

รณรงค์ ผิวสลิด

ทวินันท์ ผลิผล (อัง)

ลูกค้าสัมพันธ์

ทวินันท์ ผลิผล

วรามาศ สัณฐิติเจริญวงค์ (หญิง)

ลูกค้าสัมพันธ์

วรามาศ สัณฐิติเจริญวงค์

วรัชนันท์ อุตมะ (น้ำฝน)

พนักงานบริการลูกค้า

วรัชนันท์ อุตมะ

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

สิตา ใจธิตา (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

สิตา ใจธิตา

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

ชีวนันท์ พันธุ์จันทร์ (นุ้ย)

ขายโครงการ

ชีวนันท์ พันธุ์จันทร์

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

วีรภัทร อุทองธีรโรจน์ (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

วีรภัทร อุทองธีรโรจน์

บริการจัดส่งสินค้า

บริการรถยนต์จัดส่งสินค้าจากนพดลพานิชตรงถึงบ้านคุณ

บริการจัดส่งสินค้า

บริการรถยนต์จัดส่งสินค้าจากนพดลพานิชตรงถึงบ้านหรือหน้างาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จากบริษัทฯ คือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.สันทราย อ.เมือง อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.หางดง อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด และพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ อ.บ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน

shipping map

อัตราค่าบริการจัดส่ง

โซน A ระยะทางภายใน 5 กม.

ค่าจัดส่ง 200

พื้นที่บริการ

เชียงใหม่ อ.สันทราย, ช้างเผือก, ช้างคลาน, เขตเทศบาลฯ, หนองป่าครั่ง, วัดเกต

โซน B ระยะทางภายใน 15 กม.

ค่าจัดส่ง 300

พื้นที่บริการ

เชียงใหม่ อ.สารภี, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สันกำแพง, อ.แม่ริม, อ.หางดง, แม่โจ้

โซน C ระยะทางภายใน 30 กม.

ค่าจัดส่ง 500 - 700

พื้นที่บริการ

เชียงใหม่ เมืองลำพูน, อ.บ้านธิ, อ.สันกำแพง, อ.แม่ริม, อ.หางดง

โซน D ระยะทางภายใน 50 กม.

ค่าจัดส่ง 800 - 1,000

พื้นที่บริการ

เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง, อ.แม่วาง, บ้านกาด

โซน E ระยะทางภายใน 70 กม.

ค่าจัดส่ง 1,300 ขึ้นไป

พื้นที่บริการ

เชียงใหม่ อ.จอมทอง, อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง

โปรดพิจารณา

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการจัดส่งโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ตรวจสอบพื้นที่บริการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ *แผนกจัดส่ง โทร. 053-961222 ต่อ 111, 201