nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

Station3

ณัฐภรณ์ ไชยสมร (ทราย)

พนักงานบริการลูกค้า

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

อังคณา ตุ่นคำ (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

พรรณิดา ภูมี (ต้าร์)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

พรรณิดา ภูมี

Station3

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

พัชรี ศรีสุวรรณ (บี)

ขายโครงการ

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

จันจิรา เป็นพนัสสัก (แหม่ม)

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

นภาพรรณ โพธิ์เนียม (วิว)

พนักงานขายดครงการ2

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

นิรุต รอดไพรี (รุต)

ขายส่งร้านค้า

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

พรทิพย์ ทองงาม (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

ศิตา บุญจักษุ (กีตาร์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ศิตา บุญจักษุ

station1

สุภาพร วีรประพันธ์ (ม่วย)

พนักงานสรรหา-อบรม

สุภาพร วีรประพันธ์

ร่วมงานกับเรา

นพดลพานิชเปิดรับบุคลากรหลากหลายตำแหน่งที่พร้อมจะเข้าร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับทีมงานคุณภาพของเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ลักษณะงาน

- ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

- ยกสินค้าให้กับลูกค้า

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 25-35 ปี

- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า
3. จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Plan O Gram ความสะอาด ป้ายราคา และ Signage ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
4. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าขายดีเข้ามาจำหน่าย
5. บำรุงรักษา / ดูแลพื้นที่ขายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
6. ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก


คุณสมบัติ
เพศ ชาย
วุฒิ ปวช-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    1. เติมสินค้าเข้าตู้แช่และเปลี่ยนสินค้า
    2. ตรวจสอบและแจ้งสินค้าหมด
    3. แจ้งสินค้าหาย
    4. การปรับราคาสินค้า


คุณสมบัติ
เพศ ชาย
วุฒิ ปวช-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1.ให้บริการลูกค้าเรื่องการจัดส่งสินค้า

2. บริการยกสินค้าให้กับลูกค้า

3. ตรวจสอบใบสั่งสินค้าและจัดสินค้าให้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

4. ยกสินค้า จัดสินค้าเช่น เหล็ก ปูน กระเบื้อง ฯลฯ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2. อายุระหว่าง 21-35 ปี

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา