nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

รณรงค์ ผิวสลิด (แดง)

ค้าช่วง

รณรงค์ ผิวสลิด

ทวินันท์ ผลิผล (อัง)

ลูกค้าสัมพันธ์

ทวินันท์ ผลิผล

วรามาศ สัณฐิติเจริญวงค์ (หญิง)

ลูกค้าสัมพันธ์

วรามาศ สัณฐิติเจริญวงค์

วรัชนันท์ อุตมะ (น้ำฝน)

พนักงานบริการลูกค้า

วรัชนันท์ อุตมะ

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

สิตา ใจธิตา (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

สิตา ใจธิตา

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

ชีวนันท์ พันธุ์จันทร์ (นุ้ย)

ขายโครงการ

ชีวนันท์ พันธุ์จันทร์

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

วีรภัทร อุทองธีรโรจน์ (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

วีรภัทร อุทองธีรโรจน์

ร่วมงานกับเรา

นพดลพานิชเปิดรับบุคลากรหลากหลายตำแหน่งที่พร้อมจะเข้าร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับทีมงานคุณภาพของเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ลักษณะงาน

- ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

- ยกสินค้าให้กับลูกค้า

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 25-35 ปี

- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ออกเยี่ยมลูกค้า ดูแลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่

2. ปฏิบัติการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการและให้บรรลุเป้าหมาย

3. จัดทำใบ PR ในระบบ BC account 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. อายุระหว่าง 23-35 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว (บริษัทมีค่าน้ำมัน ประกันภัยชั้น 1 และ ค่าโทรศัพท์รายเดือนให้)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า
3. จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Plan O Gram ความสะอาด ป้ายราคา และ Signage ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
4. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าขายดีเข้ามาจำหน่าย
5. บำรุงรักษา / ดูแลพื้นที่ขายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
6. ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก


คุณสมบัติ
เพศ ชาย
วุฒิ ปวช-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1.ให้บริการลูกค้าเรื่องการจัดส่งสินค้า

2. บริการยกสินค้าให้กับลูกค้า

3. ตรวจสอบใบสั่งสินค้าและจัดสินค้าให้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

4. ยกสินค้า จัดสินค้าเช่น เหล็ก ปูน กระเบื้อง ฯลฯ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2. อายุระหว่าง 21-35 ปี

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา