nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

Station3

ณัฐภรณ์ ไชยสมร (ทราย)

พนักงานบริการลูกค้า

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

อังคณา ตุ่นคำ (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

พรรณิดา ภูมี (ต้าร์)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

พรรณิดา ภูมี

Station3

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

พัชรี ศรีสุวรรณ (บี)

ขายโครงการ

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

จันจิรา เป็นพนัสสัก (แหม่ม)

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

นภาพรรณ โพธิ์เนียม (วิว)

พนักงานขายดครงการ2

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

นิรุต รอดไพรี (รุต)

ขายส่งร้านค้า

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

พรทิพย์ ทองงาม (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

ศิตา บุญจักษุ (กีตาร์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ศิตา บุญจักษุ

station1

สุภาพร วีรประพันธ์ (ม่วย)

พนักงานสรรหา-อบรม

สุภาพร วีรประพันธ์

บริการ โรงรีดหลังคาเมทัลชีท

โรงรีดหลังคาเมทัลชีท

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีท ในนาม “โรงงานสรรไท-สั่งตัด สาขาเชียงใหม่ โดย บริษัท เอ็กเปิร์ทเซ็นเตอร์” จำกัด (Expert Center) ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลกมายาวนานกว่า 90 ปี เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กโครงสร้างหลังคาภายใต้แบรนด์ LYSAGHT®, อาคารเหล็กสำเร็จรูป PROBUILD™, โครงหลังคา SMARTRUSS® และผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ชื่อแบรนด์ สรรไท ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณคุณภาพ มาตราฐาน มอก. ที่ได้รับความไว้วางใจในการคัดสรร สินค้าคุณภาพ