nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

Station3

ณัฐภรณ์ ไชยสมร (ทราย)

พนักงานบริการลูกค้า

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

อังคณา ตุ่นคำ (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

พรรณิดา ภูมี (ต้าร์)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

พรรณิดา ภูมี

Station3

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

พัชรี ศรีสุวรรณ (บี)

ขายโครงการ

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

จันจิรา เป็นพนัสสัก (แหม่ม)

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

นภาพรรณ โพธิ์เนียม (วิว)

พนักงานขายดครงการ2

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

นิรุต รอดไพรี (รุต)

ขายส่งร้านค้า

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

พรทิพย์ ทองงาม (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

ศิตา บุญจักษุ (กีตาร์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ศิตา บุญจักษุ

station1

สุภาพร วีรประพันธ์ (ม่วย)

พนักงานสรรหา-อบรม

สุภาพร วีรประพันธ์

ทางด่วนวัสดุก่อสร้าง

ทางด่วนวัสดุก่อสร้าง

“Home Expert Drive Thru หรือ ทางด่วนวัสดุก่อสร้าง” โดยเปิดตัวแห่งแรกในเชียงใหม่ ที่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ (สี่แยกต้นเปา หรือแยกหลุยส์) บนเนื้อที่กว่า 6,000 ตารางเมตรที่ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องลงจากรถ สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา มีพนักงานบริการท่านตั้งแต่ขับรถเข้าร้านจนถึงออกร้าน โดยเน้นด้านการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว เพียง 3 ขั้นตอน


Pickup : จัดของขึ้นรถ ขับรถเข้าไปสั่งสินค้าขึ้นรถที่จุดจ่ายได้เลย

Check-Out : ตรวจนับ ตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้าน ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ?

Billing : ชำระ พร้อมชำระเงินได้ที่แคชเชียร์ทันที