nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

รณรงค์ ผิวสลิด (แดง)

ค้าช่วง

รณรงค์ ผิวสลิด

ทวินันท์ ผลิผล (อัง)

ลูกค้าสัมพันธ์

ทวินันท์ ผลิผล

วรามาศ สัณฐิติเจริญวงค์ (หญิง)

ลูกค้าสัมพันธ์

วรามาศ สัณฐิติเจริญวงค์

วรัชนันท์ อุตมะ (น้ำฝน)

พนักงานบริการลูกค้า

วรัชนันท์ อุตมะ

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

สิตา ใจธิตา (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

สิตา ใจธิตา

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

ชีวนันท์ พันธุ์จันทร์ (นุ้ย)

ขายโครงการ

ชีวนันท์ พันธุ์จันทร์

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

วีรภัทร อุทองธีรโรจน์ (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

วีรภัทร อุทองธีรโรจน์

บริการออกแบบ

บริการออกแบบห้องน้ำและครัวด้วยโปรแกรม 3 มิติและบริการให้คำปรึกษา

บริการออกแบบ

ปัจจุบันห้องน้ำและครัวไม่ได้เป็นส่วนที่ต้องเก็บซ่อนจากสายตาอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือน และแสดงถึงรสนิยมของเจ้าของบ้าน การจะมีห้องน้ำและครัวสวยถูกใจทั้งเจ้าของและแขกที่มาใช้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยแบบ ห้องที่หลากหลาย การที่จะเลือกให้ตรงกับความต้องการเจ้าของบ้าน ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ การจัดพื้นที่ใช้สอย การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้อง การจัดลวดลายกระเบื้องพื้น, ผนัง จนกระทั่งการเลือกของตกแต่ง

ดังนั้นควรเผื่อเวลาในการเตรียมตัวให้พร้อม ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนที่เริ่มลงมือ ทำงาน ไม่เช่นนั้นห้องของคุณ อาจเกิดปัญหาในระหว่างการทำงาน เช่น งานไม่เสร็จ ตามกำหนด ห้องที่ไม่สวยถูกใจ ประโยชน์ใช้สอยไม่ตรงกับความ ต้องการ และไม่ สามารถคุมงบประมาณได้ นพดลพานิช จึงมีบริการออกแบบ 3D DESIGN เพื่อให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้าน ในการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปรับปรุงห้อง

1. เลือกสไตล์ที่คุณชอบ

เลือกแบบห้องน้ำ ห้องครัว ตามความชอบของตัวเอง โดยการดูจากหนังสือตกแต่ง หรือดูจากตัวอย่างงานได้ที่เคาน์เตอร์บริการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวัสดุที่ถูกใจ หรือชมห้องตัวอย่างได้ที่ cotto studio

2. วัดขนาดพื้นที่และความสูงห้อง

การวัดพื้นที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบ การวัดพืี้นที่อย่างถูกต้อง แม่นยำ จะช่วยให้การออกแบบเกิดประโยชน์ และสามารถจัดพื้นทีใช้สอยได้ตามที่ต้องการ และสามารถกะงบประมาณคร่าวๆ โดยดูจากแบบตัวอย่างงานที่มีราคาประมาณการ ได้ที่เคาน์เตอร์ออกแบบ

 • ตัวอย่าง
 • ห้องขนาด กว้าง 1.80 ม. ยาว 2.80 ม. สูง 2.40 ม.
 • พื้นทีผนัง (1.80+1.80+2.80+2.8) x 2.40 = 25.54 ตร.ม.
 • ประตู 2.00 × 0.80 = 1.60 ตร.ม.
 • หน้าต่าง 0.80 × 0.60 = 0.48 ตร.ม.
 • พื้นที่ช่องเปิด 1.60 + 0.48 = 2.08 ตร.ม.
 • พื้นที่ผนัง (หักช่องเปิด) = 23.46 ตร.ม.
 • พื้นที่พื้น 1.80 × 2.80 = 5.04 ตร.ม.
room model

3. เลือกสินค้า

คุณสามารถดูกระเบื้องแบบที่ชอบ สุขภัณฑ์รุ่นที่ถูกใจ ได้จากแผนกเซรามิคและสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ โดยจดชื่อรหัสและรุ่นไว้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ

4. ปรึกษางานออกแบบ

นำข้อมูลทีได้เตรียมไว้ ไปที่เคาน์เตอร์ออกแบบ เพื่อปรึกษานักออกแบบในการดีไซน์ ใส่วัสดุดี่เลือกไว้ ให้เห็นภาพจำลองของห้องน้ำหรือห้องครัว ในมุมมองต่างๆ และคำนวณงบประมาณคร่าวๆ โดยการออกแบบมีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน

5. สรุปแบบและสั่งซื้อสินค้า

เมื่อแบบจากภาพ 3 มิติ ที่ได้ตรงกับความต้องการ และอยู่ในงบประมาณ ก็ให้สรุปแบบกับดีไซน์เนอร์ คำนวณราคาสินค้าทั้งหมดที่ต้องใช้ เพื่อเปิดสั่งซื้อสินค้าต่อไป เมื่องานออกแบบ ได้แบบที่ถูกใจ สินค้าจัดส่งพร้อมที่หน้างาน และได้ทีมช่างที่มีความสามารถ ห้องในฝันของเจ้าของบ้าน ก็จะเป็นจริงขึ้นมา พร้อมอวดสายตากับผู้เยี่ยมเยียน ได้อย่างภาคภูมิใจ

บริการออกแบบจากนพดลพานิช

 • บริการออกแบบ, ตกแต่งห้องน้ำและห้องครัว ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
 • บริการจำหน่ายวัสดุ และจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องต่างๆ พร้อมจัดส่งถึงหน้างาน
 • บริการจัดวางลวดลายของกระเบื้องปูพื้นและผนัง
 • บริการจาก 3D Design Center และ Cotto Studio มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำที่ละ 1,000 บาท
 • เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า คุณอาจติดต่อรับบริการล่วงหน้าก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 1 เดือน

ผลงานการออกแบบ

 • บริการออกแบบ, ตกแต่งห้องน้ำและห้องครัว ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
 • บริการจำหน่ายวัสดุ และจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องต่างๆ พร้อมจัดส่งถึงหน้างาน
 • บริการจัดวางลวดลายของกระเบื้องปูพื้นและผนัง
 • บริการจาก 3D Design Center และ Cotto Studio มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำที่ละ 1,000 บาท
 • เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า คุณอาจติดต่อรับบริการล่วงหน้าก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 1 เดือน
img/upload/slider-design_01.jpg
img/upload/slider-design_02.jpg
img/upload/slider-design_03.jpg
img/upload/slider-design_01.jpg
img/upload/slider-design_03.jpg
img/upload/slider-design_02.jpg
img/upload/slider-design_01.jpg
img/upload/slider-design_03.jpg
img/upload/slider-design_01.jpg
img/upload/slider-design_02.jpg
img/upload/slider-design_03.jpg