nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

Station3

ณัฐภรณ์ ไชยสมร (ทราย)

พนักงานบริการลูกค้า

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

อังคณา ตุ่นคำ (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

พรรณิดา ภูมี (ต้าร์)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

พรรณิดา ภูมี

Station3

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

พัชรี ศรีสุวรรณ (บี)

ขายโครงการ

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

จันจิรา เป็นพนัสสัก (แหม่ม)

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

นภาพรรณ โพธิ์เนียม (วิว)

พนักงานขายดครงการ2

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

นิรุต รอดไพรี (รุต)

ขายส่งร้านค้า

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

พรทิพย์ ทองงาม (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

ศิตา บุญจักษุ (กีตาร์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ศิตา บุญจักษุ

station1

สุภาพร วีรประพันธ์ (ม่วย)

พนักงานสรรหา-อบรม

สุภาพร วีรประพันธ์

ความเห็นจากลูกค้า

เป็นลูกค้าของนพดลพานิชโฮมเอ็กเปิร์ทตั้งแต่ที่ร้านเปิดในปี พ.ศ.2553 เนื่องจากเดินทางสะดวกเข้า-ออกง่าย สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ประทับใจพนักงานขายที่ดูแลเสมือนญาติ

คุณไกรเพชร ธรรมศรี(ช่างมุงหลังคา)

เป็นลูกค้า บ.นพดลพานิช จำกัด มาตั้งแต่สมัยร้านอยู่ที่ถนนท้ายวังและก็ติดตามซื้อวัสดุก่อสร้างมาโดยตลอดถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้อีกท่านหนึ่งของร้าน มีความประทับใจในความหลากหลายของสินค้าและการบริการของพนักงานขาย/การบริการจัดส่งสินค้าถึง Site งาน

คุณสุรินทร์ คำเปียง(ผู้รับเหมา)

ประทับใจการบริการของนพดลพานิช ที่บริการเป็นกันเอง ทำให้ได้สินค้าครบที่ต้องการ รวดเร็ว มีการจัดสินค้าไว้รอ ทำให้สามารถเข้าไปรับสินค้าได้ทันที และประทับใจ คุณแดง พรทิพย์ ทองงาม ที่คอยดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีอยู่เสมอ

คุณกิตติศักดิ์ วรรณะ(ผู้รับเหมา)